2017- újabb rendeletek

Minden évben többször is módosulnak az építkezéseket érintő rendeletek. A változások érintik magát a tervezést, a költségvetést, és a kivitelezést is, CSOK-osokat is.

Most januárban is jöttek újabb változások, amiket most már figyelembe is kell venni.

Őszintén szólva elég nehézkes így dolgozni, hogy folyamatosan változnak az országos és helyi rendeletek is, mert egy tervezés általában hosszabb időn keresztül folyik, lehet több hónap is, amíg egy építtető kitalálja, hogy építkezni szeretne, kitalálja, mit is és miből is szeretne építeni, és aztán megtervezeteti.

Így most, jelentős változásokkal kell ismét szembe nézni minden résztvevőnek az építőiparban, és a finanszírozási oldalon is. (CSOK igénylés)

 

  • Az egyik dolog, a bővítések, átalakítások engedélyeztetése.

Ez elég érdekes volt eddig, mert ezekre még a régi engedélyeztetési rendszer vonatkozott. MOST már nem. Mostantól 300 m2 hasznos területnél kisebbre való bővítésnél, átalakításnál már szintén a bejelentési eljárás vonatkozik.
Miért érdekes ez?
Azért, mert eleve komplett kiviteli tervet kell készíteni, és azt feltölteni az e-naplóba. Gyorsabb lehet a folyamat, hiszen engedélyre nem kell várni, viszont cserébe bejönnek a bejelentési eljárás buktatói- a homályosan- hiányosan megfogalmazott, még mindig járatlan eljárás.
A mai napig nem alakult ki egy jól működő, biztonságos rendszer, amit mind a tervezők, mind az építtetők, mind a kivitelezők nyugodtan használnának. Sőt, ellenkezőleg. Folyamatos fejfájást, aggodalmat jelentenek a rosszul megfogalmazott helyi építési szabályzatok is, amik nehezen egyeztethetők össze a szintén helyenként értelmezhetetlen országos építési törvénnyel. Gyakorlatilag jogásznak kell lenni, nem tervezőnek.
Nincs 100 %-ban biztos pont, és ez egy ház építésénél elég baj.
És nem mellesleg, ezt mutatja a bankok tanácstalansága is, akik pedig össze-vissza információkat kérnek a CSOK kapcsán, sokszor teljesen felesleges lényegtelen letöltéseket (pl. egy már hatályos engedély első kérelmezésének dokumentumát !? mi lehet abban plusz információ, ha ,ár régen jogerős egy engedély?)

Mindegy, a nagy káoszban nekünk el kell igazodni.
Teljesíteni kell az építtetőink kívánságait, még akkor is, ha a tervezés már egy éve tart, és a mostani jogszabály változás miatt már sokkal komplettebb tervet kell készítenünk egy régebben folyó munka esetén.

Az emberek fejében az van, hogy a tervező csak lerajzolja amit ők kitaláltak már.
Ez is elég alaposan megváltozott, hiszen most már a tervező vállalja a legnagyobb felelősséget, ugyanakkor pont a tervezés az, amire legkevésbé akarnak költeni, mert még a költségvetésben sem szerepel ez a tétel. Különösen a CSOK-ból építőket érinti fájdalmasan ennek a tételnek a növekedése.
Az építtetőknek egyre nagyobb terhet fog jelenteni a tervezés, és a tervezői biztosítás is, ami nyilván rájuk fog hárulni, illetve beépül a tervezési díjakba. A biztosítás egyébként most is kell, némely bank bekéri a CSOK-os házaknál.
Amit most újonnan módosítottak, és már be kell ezt is adni:

  • Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása:

(3) A kivitelezési dokumentációnak minden esetben része
a) a kivitelező által készített a tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez szükséges
részletezettségű
aa) a tervezői koordinátor által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi terv,

ab) az egyesített közmű (genplan) terv, az építmények és a közművek összefüggéseinek áttekintését szolgáló elrendezési és időbeli fázistervek,
b) a tervezési programban megnevezett üzemeléstechnológiai terv,
c) az épületgépészeti kivitelezési dokumentáció,
d) az épületvillamossági kivitelezési dokumentáció.”

  • Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványtkérelemre az építésfelügyeleti hatóság állítja ki és tölti fel az elektronikus építési naplóba
  • A felelősségbiztosítási szerződést is fel kell tölteni a naplóba!a 2017. január 1-jén már fennálló tervezési vagy kivitelezési szerződés esetén

a) tervező esetében akkor kell megkötni, ha az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésére 2017. február 1-jét követően kerül sor,
b) fővállalkozó kivitelező esetében akkor kell megkötni, ha az elektronikus építési főnapló megnyitására 2017. február 16-át követően kerül sor.
(A nem régen kihirdetett 353/2016. (XI. 18.) Korm. rendeletben a februári határidők még fordítva voltak!)

  • Mi számít eltérő módosításnak?
    Ez a kérdés folyamatosan, mint egy kasza lebegett a fejünk fölött, most kicsit tisztult:

Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet a bejelentéstől eltérően kívánják folytatni, akkor ezt a szándékot az eltérő megvalósítás kezdő napját megelőző napon, a változást bemutató tartalmú kivitelezési dokumentáció elektronikus építési naplóba történő feltöltésével, eseti bejegyzéssel egyidejűleg kell megtenni, ha a változás

a) az épület alaprajzi méretét,
b) az épület beépítési magasságát,
c) a lakások, önálló rendeltetési egységek számát vagy
d) az épület telken belüli elhelyezkedését
érinti.”

vagyis, amin az építtetők nehezen tudnak előre kitalálni, és szinte minden esetben az utolsó percben választanak:

A homlokzatok anyaga, színe, sőt geometriája, már nem számít változtatásnak!

19_szilveszteri_kepeslap